transport-drogowy

Jakie towary można przewozić transportem drogowym?

0 Shares
0
0
0

Przedsiębiorcy chętnie wykorzystują transport drogowy do przewozu swoich towarów. Pozwala on szybko dostarczyć ładunek z punktu A do punktu B i jest atrakcyjny cenowo. Oferuje też możliwość przewozu różnych materiałów, produktów i półproduktów. Jakie towary można nim transportować?

Transport drogowy towarów – na czym polega? Jakie są jego najważniejsze zalety?

 

Transport drogowy towarów stanowi gałąź transportu, w ramach której przewóz ładunków odbywa się po drogach lądowych przy wykorzystaniu kołowych środków transportu – głównie samochodów dostawczych i ciężarowych, a w USA, Australii, Kanadzie i Szwecji także pociągów drogowych. Może być elementem składowym transportu kombinowanego, multimodalnego czy też intermodalnego. To chętnie wybierana przez przedsiębiorców opcja, na co wpływ ma wiele czynników.

  1. Dzięki rozbudowanej sieci dróg i dostępności zróżnicowanych pojazdów (m.in. naczep, chłodni i cystern) transport drogowy towarów daje możliwość szybkiego i bezpiecznego przewozu ładunków, zarówno na bliskie, jak i dalekie odległości.
  2. Transport drogowy towarów można realizować w formule door-to-door (od drzwi do drzwi), co upłynnia dostawy, obniża koszty transportu ładunków i zmniejsza ryzyko strat.
  3. Jest relatywnie tani. Zleceniodawca najczęściej nie ponosi opłat tranzytowych, czarterowych, przeładunkowych czy też magazynowych – choć wiele zależy od specyfiki zlecenia. W przypadku transportu drogowego towarów koszt przewozu jest zazwyczaj uzależniony od odległości i rodzaju ładunku, czasem też jego masy lub rozmiarów. W efekcie korzystać mogą z niego nie tylko rynkowi giganci, ale również niewielkie przedsiębiorstwa czy też osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Ponadto transport drogowy daje możliwość przewozu różnorodnych towarów. To zasługa rozbudowanej floty transportowej, którą można bez trudu dopasować do specyfiki zlecenia. Jakie konkretnie towary można przewozić drogą lądową za pomocą pojazdów dostawczych i ciężarowych?

Transport drogowy – jakie towary można nim przewozić?

 

Możliwość przewozu różnorodnych towarów to obok atrakcyjnej ceny i szybkiej realizacji dostaw jeden z najczęściej wymienianych przez przedsiębiorców atutów transportu drogowego. Co konkretnie można przewieźć w ten sposób?

  1. Towary płynne. To nie tylko oleje i paliwa, ale też chemikalia, płynne nawozy rolnicze czy też  soki owocowe. Do ich przewozu wykorzystuje się głównie cysterny.
  2. Towary sypkie. Kategoria ta obejmuje m.in. zboża, nawozy sztuczne i materiały budowlane (np. piasek). Najczęściej są one transportowane za pomocą naczep z ruchomą podłogą, co ułatwia rozładunek towarów.
  3. Towary drobnicowe. To wszelkie towary, które można przemieszczać w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Odznaczają się niewielkimi gabarytami i rozmaitymi kształtami.
  4. Towary szybko psujące się. Zalicza się do nich nie tylko żywność, ale i kwiaty, lekarstwa oraz niektóre produkty chemiczne. Ich przewóz odbywa się przy wykorzystaniu specjalnych pojazdów – chłodni lub izoterm, które przez cały czas transportu utrzymują zadaną temperaturę.
  5. Towary niebezpieczne (ADR). Obejmują materiały i produkty, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.
  6. Towary masowe. To towary w formie pyłowej, ziarnistej lub cząstkowej, których nie da się bez środka pomocniczego zebrać w jedną jednostkę. Zalicza się do nich zboża, rudy, drewno czy też żwir.
  7. Towary ponadgabarytowe. Uznaje się za nie wszelkie towary, które przekraczają dopuszczalne prawem normy. Najczęściej są to elementy konstrukcyjne, maszyny budowlane lub zbiorniki. Odznaczają się one dużą wagą i niestandardowymi rozmiarami.

Transport drogowy zapewnia możliwość przewozu różnorodnych towarów – żywności, elektroniki, zboża, piasku, a nawet chemikaliów. Jest opłacalny cenowo i zapewnia szybką realizację dostaw. Nic więc dziwnego, że jest chętnie wybieraną opcją przez przedsiębiorców. Żeby uniknąć problemów, warto go jednak powierzyć specjalistom. To gwarancja jego skuteczności i bezpieczeństwa.

0 Shares
You May Also Like